Filmy

Bykowina na przestrzeni dziejów – zarys dziejów dzielnicy Rudy Śląskiej na Górnym Śląsku

Stara Szkoła w Bykowinie znowu ożyje… W jej murach powstaje Centrum Inicjatyw Społecznych

Zajęcia dla dzieci w CIS Bykowina

Konkurs plastyczny dla dzieci przedstawiający wydarzenia w Centrum Inicjatyw Społecznych na Starej Bykowinie.

Klub Babci, Dziadka i Wnusia w TVP

Film Od samotności do aktywności – Model Usług Społecznej Aktywizacji Seniorów

Jesteś wyjątkową różą