Konkrety

Oto historia naszych projektów. Kliknij na rok lub nazwę projektu, aby dowiedzieć się więcej.

2009

Kopalnia Talentów
Utworzenie i prowadzenie
Centrum Wolontariatu
na terenie Miasta Ruda Śląska

2010

Działalność Centrum Wolontariatu
na terenie Rudy Śląskiej

2011

Bal Wszystkich Świętych
Integracyjny Festyn Rodzinny
„Nowe życie Starej Bykowiny”
Program Rewitalizacji Społecznej
realizowany w partnerstwie
lokalnym

2012

Centrum Pomocy i Aktywności Osób
Starszych

2013

Aktywizacja osób starszych poprzez
działania interdyscyplinarne
wspomagające utrzymanie
prawidłowej kondycji
Dostajesz, Dajesz. Centrum Pomocy
i Aktywności Osób Starszych DD

2014

Aktywizacja osób starszych poprzez
działania interdyscyplinarne
wspomagające utrzymanie
prawidłowej kondycji
Modelowy system usług społecznej
aktywizacji seniorów oparty
na międzysektorowej współpracy
Ożywiamy śląskie tradycje

2015

Profilaktyka nadwagi i otyłości
wśród dzieci i młodzieży
Niechaj zalśni Bykowina
w barwie malin
Jesteś wyjątkową różą