Jak robimy

Wyznawane przez nas wartości zaczerpnięte są z tradycji Chrześcijańskiej i zgodne są ze Społeczną Nauką Kościoła Katolickiego.

• Blisko Ludzi
W swoich działaniach staramy nie tracić bliskiego kontaktu z ludźmi dla których to robimy. Często z nimi rozmawiamy i wsłuchujemy się w ich potrzeby. Biuro projektu prowadzimy w budynku Centrum Inicjatyw Społecznych na Bykowinie, gdzie stale odwiedzają nas nasi odbiorcy. Pytamy i troszczymy się o ich potrzeby, dbamy o ich rozwój.

• Siła wspólnoty
Pracujemy ze wspólnotą i dla wspólnoty. W małych grupach zawsze dbamy, by stworzyć więzi, pracować nad przyjaźnią i delegować odpowiedzialność za utrzymanie grupy i regularnych spotkań. Dzięki temu, wszystkie zainicjowane przez nas w projektach działania są kontynuowane nawet po ustaniu dofinansowania przez grantodawcę. Nasze grupy są zawsze otwarte na osoby wykluczone – chore, biedne, niepełnosprawne. Włączają je do zajęć i troszczą się, by aktywnie z nich skorzystały.
Z wszystkich naszych zajęć w małych grupach wychodzimy naprzeciw potrzebom wspólnoty lokalnej. Działamy na rzecz naszej dzielnicy organizując regularne festyny dzielnicowe i zajęcia w CISie, bale, sadząc kwietniki i pokazując okolicznym mieszkańcom jak miło jest organizować przyjazną atmosferę miejsca.

• Każdy pracuje
U nas każdy staje się działaczem społecznym. To nas wyzwala od postawy roszczeniowej. Chcesz skorzystać z atrakcyjnej oferty naszych działań, przygotuj się na wolontariat i dawanie z siebie innym. Damy ci tutora wolontariatu, który odkryje twoje predyspozycje, talenty i zaproponuje działania, które ubogacą zarówno ciebie jak i odbiorców Twoich działań.

• Wizja celu
Podejmowane przez nas projekty zawsze wypływają nie tylko z drobiazgowej analizy potrzeb
ale również wizji celu do którego pragniemy dotrzeć. Pragniemy poprawić naszą rzeczywistość. Uczymy się, by robić to dobrze. Managerowie naszych projektów to profesjonaliści z zakresu nauk społecznych, którzy stale podwyższają swoje kompetencje. Jesteśmy ciągle otwarci na nowe wzorce z kraju i zagranicy, które pomogą nam wyznaczyć cele do których warto nam dążyć.

Profesjonalne zarządzanie metodą projektową.
W celu urealnienia naszych wizji i wyznawanych wartości stale podwyższamy nasz kompetencje zarządcze. Wyznaczamy sobie konkretne, realne i terminowe cele, które owocują konkretnymi rezultatami.

Rezultaty
• Dla nas najważniejszy jest człowiek, dlatego jednostką miary naszych działań są osobo-uśmiechy
• Oto tylko niektóre osobo uśmiechy których ostatnio doświadczyliśmy:
• 80 osobo-uśmiechów wolontariuszy na ostatnim festynie rodzinnym
• 600 osobo-uśmiechów dzieciaków puszczających na festynie balonikowe listy do nieba
• 1000 osobo-uśmiechów bawiących się na wiosennym festynie integracyjnym
• 300 osobo-uśmiechów przebierańców na ostatnim Balu Wszystkich Świętych
• 20 osobo-uśmiechów seniorów i uczestników zajęć gimnastycznych, dietetycznych i mnemotechnik
• 35 osobo-uśmiechów dzieciaków korzystających z naszych zajęć angielskiego i zajęć artystycznych
• 4 rodziny poszkodowane w powodzi pełne osobo-uśmiechów wdzięczności za pomoc, której im udzieliliśmy)
• 20 osobo-uśmiechów Mam z Klubu Młodej Mamy (i dodatkowe osobo uśmiechy maleństw, z którymi przyszły)
• 40 osobo-uśmiechów osób niepełnosprawnych, którym pomagał nasz asystent
• 250 osobo-uśmiechów seniorów korzystających z Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych