Co robimy

Pracujemy dla społeczności lokalnej. Dlaczego? Bo wierzymy, że ludzkie wspólnoty, w których zrodzi się życzliwość, serdeczność i wrażliwość społeczna skutecznie mogą sobie pomagać i dbać o potrzebujących. W 2009 roku uruchomiliśmy w Rudzie Śląskiej pierwsze Pozarządowe Centrum Wolontariatu – łącząc ludzi chętnych do pomocy innym z  lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Od 2010 roku szczególnie pracujemy na rzecz mieszkańców Starej Bykowiny organizując  dzielnicowe festyny rodzinne, Jesienny Bal Wszystkich Świętych i prowadząc regularne zajęcia w Centrum Inicjatyw Społecznych: m.in. zajęcia komputerowe, ogrodnicze (po których powstają lokalne rabatki), artystyczne (rękodzieło tradycyjne i malarstwo), zdrowotne (gimnastyka i dietetyka),  zajęcia kulturalne i językowe. Prowadzimy autorski program doskonalenia pamięci osób w wieku dojrzałym. Do naszych zajęć chętnie włączamy osoby niepełnosprawne i osoby w wieku emerytalnym. W roku 2012 powołaliśmy Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych, które z powodzeniem wspiera osoby w wieku emerytalnym. Z zajęć aktywizujących w Centrum regularnie korzysta ponad 200 emerytów.